KOMPLEXNÍ ODPADOVÉ SLUŽBY

TOMA ODPADY, S.R.O.

TOMA odpady, s.r.o. držitel certifikátů ISO 9001 a 14001 je jedním z předních zpracovatelů veškerých druhů odpadů z působností po celém území České republiky. 

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v odpadovém hospodářství, přičemž širokou škálu odpadů zpracováváme na vlastních zařízeních.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zajištění odběru vzorků odpadů akreditovaným vzorkařem a provedení rozboru v příslušné odborné laboratoři s platným osvědčením, seznámení pověřené osoby s jejich výsledky a předání příslušných doporučení

VYpracování provozně manipulačních řádů a havarijních plánů v odpadovém hospodářství určených objektů (skladů PHM, odlučovačů kalů a olejů apod.)

Vypracování všech potřebných legislativou požadovaných dokumentů (např. plány odpadového hospodářství původce) a vedení požadovaných evidencí.

PORADCE PRO ADR

vypracování technologických postupů a činností včetně konzultačních činností s pověřenými pracovníky v jednotlivých podnicích nebo zavádění principů do provozu.