PŘEPRAVA ODPADŮ

PŘEPRAVA ODPADŮ

TOMA odpady s.r.o. disponuje vlastním vozovým parkem, který je typovým složením vozidel a úrovní jejich technického vybavení speciálně určen pro přepravu odpadů včetně nebezpečných. Vozidla pro přepravu nebezpečných odpadů jsou vybavena v souladu s předpisem ADR a osádky těchto vozidel jsou rovněž náležitě školeny pro práci s nebezpečnými látkami a jejich sloučeninami.

Vozový park zahrnuje vozidla určená pro přepravu vanových a velkoobjemových kontejnerů, cisternová vozidla vybavená podtlakovým sacím zařízením a vozidla pro svoz maloobjemových odpadů od drobných původců. Složení vozového parku je koncipováno s ohledem na pokrytí různorodých potřeb širokého spektra našich zákazníků.

Při realizaci odvozů jednotlivých druhů odpadů ze závodů či provozoven zákazníků zajišťujeme vlastními pracovníky veškeré manipulace spojené s nakládkou odpadů a to jak v případech, kdy se jedná o kontejnerovou přepravu a odvoz kusového odpadu, tak v případě odsávání různých druhů kapalných odpadů nebo čerpatelných kalů s možností dosahu a sání do 40 metrů od  stanoviště cisterny což umožňuje odvoz odpadů za plného provozu.

transport tomaodpady
Nákladní vůz Tomaodpady