čov

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD -
ZAŘÍZENÍ NA ODSTRANĚNÍ A VYUŽITÍ KAPALNÝCH ODPADŮ

Jedná se o komplex technologií zahrnující deemulgační stanici, neutralizační stanici, biologické čištění a další technologie umožňující zpracovat široké spektrum koncentrovaných kapalných odpadů a odpadních vod, které nelze vypouštět do veřejné kanalizační sítě. Průměrná roční kapacita zpracovávaných odpadů je 40000 m3.

Zařízení na zpracování kapalných odpadů