VÝROBA TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV

Zařízení na zpracování kapalných odpadů

VÝROBA TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV

Již několik let se naše společnost snaží hledat cesty zpracování odpadů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Neprovozujeme skládky ani spalovny odpadů. Odpady, které nelze materiálově využít, zpracováváme na lince pro výrobu tuhého alternativního paliva.  Odpady vhodné k tomuto zpracování jsou po úpravě dále využity jako zdroj energie v cementárnách a šetří tak i zdroje fosilních paliv.