TOMA odpady, s.r.o.

komplexní služby v odpadovém hospodářství v souladu s přírodou

TOMA odpady, s.r.o. držitel certifikátů ISO 9001 a 14001 je jedním z předních zpracovatelů veškerých druhů odpadů z působností po celém území České republiky. Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v odpadovém hospodářství, přičemž širokou škálu odpadů zpracováváme na vlastních zařízeních.

ČOV – Sklad odpadů – Drtící linka

naše služby

Odpadové hospodářství, poradce pro ADR, zařízení na odstranění a využití kapalných odpadů, sklad nebezpečného odpadu, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů…

 

zpracování kapalného odpadu
zpracování odpadu
ČOV Toma odpady

TOMA ODPADY, S.R.O.

TOMA odpady, s.r.o. držitel certifikátů ISO 9001 a 14001 je jedním z předních zpracovatelů veškerých druhů odpadů z působností po celém území České republiky…


člen koncernu PROSPERITA