PORADENSTVÍ

Naši proškolení zaměstnanci zajistí poradenské služby ve všech oblastech legislativy životního prostředí, jako je nakládání s odpady, ochrana vod, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami apod.


NABÍZÍME

PORADCE PRO ADR

Vypracování technologických postupů a činností včetně konzultačních činností s pověřenými pracovníky v jednotlivých podnicích nebo zavádění principů do provozu