SKLAD NEBEZPEČNÝCH
A OSTATNíCH ODPADŮ

SKLAD NEBEZPEČNÝCH A OSTATNÍCH ODPADŮ

V Průmyslovém areálu TOMA a. s. provozujeme sklad odpadů, ve kterém třídíme nebezpečné i ostatní odpady a předáváme na další zpracování a odstranění. Máme připravenou širokou škálu shromažďovacích nádob a kontejnerů určených pro skladování a přepravu odpadů všech kategorií a konzistencí, pro zajištění odděleného shromažďování odpadů přímo v místě jejich vzniku a následně pro jejich bezpečnou přepravu do místa jejich využití nebo konečného zneškodnění.

Skladovací prostor Tomaodpady