- ČOV  - ČOV
  - Sklad odpadů
  - Drtící linka

 člen koncernu PROSPERITA

   

Proč si nás vybrat?

 

Snažíme se vždy vyjít našim zákazníkům vstříc, a proto volíme individuální přístup, a tím i heslo „náš zákazník – náš pán“ u nás není jen prázdnou frází. Díky rozsáhlým možnostem naší společnosti reagujeme na Vaše potřeby téměř okamžitě.

Pro efektivní nakládání s odpady provozujeme na základě platného rozhodnutí sklad nebezpečných odpadů v Otrokovicích. Kapacita našeho skladu je 500 tun. Nachází se zde také neutralizační stanice a deemulgační stanice v rámci komplexnosti našich služeb zvláště pak v oblasti kapalných odpadů.SLUŽBY

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

·         zajištění odběru vzorků odpadů akreditovaným vzorkařem a provedení rozboru v příslušné odborné laboratoři s platným osvědčením, seznámení pověřené osoby s jejich výsledky a předání příslušných doporučení

·         vypracování provozně manipulačních řádů a havarijních plánů v odpadovém hospodářství určených objektů (skladů PHM, odlučovačů kalů a olejů apod.)

·         vypracování všech potřebných legislativou požadovaných dokumentů (např. plány odpadového hospodářství původce) a vedení požadovaných evidencí.


Více...

Aktuality